זכויות עובד בתאונת עבודה


משרד עו"ד פרויליך פרחי הוקם בשנת 1989. המשרד ממוקם במגדל 'משה אביב' ברמת גן. המשרד מספק שירותים משפטיים בתחום האזרחי ובתחום דיני נזיקין, ומתמחה בתחום תביעות נזקי גוף. המשרד מעסיק 12 עורכי דין, מתמחים, עוזרות משפטיות ומזכירות. המשרד מספק ליווי משפטי אישי ללקוחות במהלך כל הטיפול בתיק, תוך טיפול מסור ואמין בכל הצד המשפטי. המשרד עובד באופן צמוד עם מומחים בתחומי רפואה, תחבורה, סיעוד, דיור, לקבלת יעוץ מקצועי וחוות דעת. למשרד עו"ד פרויליך פרחי נסיון רב והצלחות רבות בתחום תביעות נזיקין.
פיצויים בשל תאונות עבודה ניתנים על ידי ביטוח לאומי לנפגעים בתאונות העבודה בשל אובדן שכר או הכנסה. ביטוח לאומי מפצה את מבוטחי הביטוח הלאומי, כל מבוטח בביטוח לאומי הינו בעל זכויות עובד בתאונת עבודה, וזכותו להגיש תביעת פיצויים לביטוח לאומי.
זכויות עובד בתאונת עבודה אינן כוללות מקרים בהם נגרמה התאונה בשל רשלנות העובד או בשל אי מילוי הוראה של מעבידו, למעט מקרים חריגים בהם זכאי העובד לפיצויים בגין התאונה. התובע מגיש תביעה לביטוח לאומי בצירוף המסמכים הרפואיים, נבדק בוועדה רפואית הקובעת את אחוזי הפגיעה, ועל פי תנאי ביטוח לאומי זכאי לטיפול רפואי, פיצויים, מענק, קיצבת נכות. תאונות עבודה כוללות גם מחלות מקצוע, ולביטוח לאומי רשימה של מחלות הנכללות בהגדרה של מחלות מקצוע.
זכויות עובד בתאונת עבודה כוללות גם מקרים בהם קיימת הוכחה לקשר סיבתי בין הנזק ובין תאונת העבודה, ובמקרים בהם נגרם נזק מצטבר בגלל מקום העבודה. זכויות עובד בתאונת עבודה קיימות גם כאשר העובד נמצא בדרכו לעבודה או ממנה.
תאונות עבודה הינן תאונות שארעו תוך כדי עבודה ועקב עבודה. במקרה של שכיר, תאונה שארעה עקב עבודה אצל המעביד או מטעמו, במקרה של עצמאי, תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. זכויות עובד בתאונות עבודה קיימות גם במקרים בהם מתרחשת התאונה בדרכו של מביתו לעבודה, ובחזרה, על פי קריטריונים קבועים. עובדים זכאים לפיצויים בשל תאונת עבודה גם בזמן הפסקת אוכל, בשל תאונה שהתרחשה בגלל אדם אחר במקום העבודה.
זכויות עובד בתאונת עבודה כוללות פיצויים מביטוח לאומי, טיפול רפואי חינם, על פי תנאי ביטוח לאומי, הכולל אישפוזים, תרופות, טיפולים, אמצעי עזר. תובע שנקבעו לו אחוזי נכות על ידי הועדה הרפואית של ביטוח לאומי וביטוח לאומי אישר כי הוא זכאי לקיצבת נכות בשל תאונת העבודה זכאי לקבל קיצבה או מענק. במקרים בהם נדחית בקשת התובע לקבל הכרה בזכאות בשל תאונת עבודה, או במקרים בהם התובע מרגיש כי לא קיבל את מלוא הזכויות, הוא רשאי להגיש בקשה לבדיקה נוספת, ובקשה לערעור על החלטת ביטוח לאומי בבית הדין לעבודה.